Молитва «отче наш» на болгарском языке

Вимето на Отца и Сина и Светаго Духа. Амин. Господи, помилуй!

Господи, чуй рано гласа ми – на ранина ще застана пред Тебе и ще чакам. Боже, благодаря Ти, че ме запази така милостиво и през тая нощ. Помогни ми да не Те наскърбя с някакъв грях и да прекарам днешния ден угодно на Тебе и спасително за мене. Амин! В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.

Царю небесни, Утешителю, Душе на истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, Съкровище на благата и Подателю на живота, дойди и се всели в нас, очисти ни от всяка сквернота и спаси, Благий, нашите души. Светий Боже, Светий Крепки, Светий Безсмъртни, помилуй нас. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във вечни векове, амин.

Пресвята Троице помилуй нас. Господи, очисти греховете ни, Владико, прости беззаконията ни, Светий, посети и изцери немощите ни, заради Твоето име. лава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във вечни векове. Aмин!

Молитва преди всяко начинание

Господи, благослови!

Молитва преди работа

И да бъде благословението на Господа, нашия Бог, върху нас, и спомагай ни в делото на ръцете ни, спомагай.

Отче наш

Отче наш, Който си на небесата! Да се свети Твоето име, да дойде Твоето Царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята; насъщния ни хлеб дай ни днес, и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото Твое е цар ството и силата, и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин!

Молитва преди вечеря

Ядат бедните и ще се наситят; ще възхвалят Господа, които Го търсят и ще бъдат живи сърцата им во веки. Амин!

Молитва след ядене

Благодарим Ти, Христе Боже наш, че ни насити с Твоите земни блага. Не ни лишавай и от Небесното Си царство. Амин! Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ; не лиши нас и Небеснаго Твоего Царствия, но яко посреде учеников Твоих пришел еси, Спасе, мир даяй им, прииди к нам и спаси нас.

Вечерна молитва

Спокойни си лягам и спя, защото Ти, Господи, ми даваш да живея в безопасност.

Господи, Боже наш, като благ и човеколюбец, прости ми каквото съгреших тоя ден с думи, дело и помисъл. Дарувай ми мирен и спокоен сън. Прати Твоя Ангел-пазител да ме закриля и пази от всяко зло, защото Ти си пазител на душите и телата ни, и на Тебе – Отец, Син и Свети Дух, въздаваме слава сега и всякога и во веки веков. Амин!

Боже вечни и Царю на всяко създание, Който ме удостои да достигна до тоя час, прости ми греховете, които извърших в тоя ден с дело, слово и помисъл.

Очисти Господи, моята смирена душа от всяка сквернота на плътта и духа.

И дай ми, Господи, през тази нощ да имам спокоен сън, та като стана от леглото си, да върша Твоята воля през всички дни на моя живот и да побеждавам плътските и безплътни врагове, които ме нападат.

Избави ме, Господи, от суетните помисли, които ме оскверняват, и от лошите пожелания. Защото Твое е царството и силата и славата, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и във вечни векове. Амин.

Молитвы ежедневные на русском языке

Молитвы утренние

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Господь Иисус Христос, Сын Божий, по молитвам Твоей Чистейшей Матери и всех святых, умилосердись над нами. Аминь.

Слава Тебе, Бог наш. Слава Тебе.

Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, Который везде находится и все наполняет, Вместилище всякого добра и жизни Податель, прииди и обитай в нас, и очисти нас от всякой нечистоты, и спаси, Милосердый, наши души. Святой Бог, Святой Всесильный, Святой Безсмертный, будь милостив к нам. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и теперь и всегда, и в безконечные веки. Аминь.

Святейшая Троица, помилуй нас; Господь, очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония наши; Святый, прииди и уврачуй безсилие наше – для Твоей славы.

Отец наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царствие и сила и слава вовеки. Аминь.

К Тебе, Владыка Человеколюбец, пробудившись от сна, обращаюсь и по милосердию Твоему спешу на Твои дела, и умоляю Тебя: помоги мне во всякое время, во всяком деле и избавь меня от всякого мирского злого дела и диавольского искушения; спаси меня и введи в Твое вечное Царство. Ибо Ты мой Создатель, всякого добра Источник и Податель, на Тебя вся моя надежда, и Тебя прославляю теперь и всегда, и в безконечные веки. Аминь.

Ангел Божий, святой мой хранитель! Сохрани меня от всякого злого искушения, чтобы мне ни одним грехом не прогневать Бога, и молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в Своем страхе и представил меня, раба, достойным Своей милости. Аминь.

Молитвы в течение дня

Премилосердый Господь! Пошли нам благодать Духа Твоего Святого, которая бы дала нам понятливость и укрепила наши душевные силы, чтобы мы, слушая преподаваемое нам учение, возросли Тебе, нашему Создателю, во славу, родителям нашим на утешение, Церкви и Отечеству на пользу.

Молитва перед вкушением пищи

Глаза всех обращены к Тебе, Господь, с надеждой, и Ты даешь пищу всем в свое время; открываешь щедрую руку Твою и насыщаешь все живущее по желанию.

Молитва после принятия пищи

Благодарим Тебя, Христос Бог наш, что Ты напитал нас земными Твоими благами; не лиши нас и Небесного Твоего Царства.

Молитвы вечерние

Ангел Христов, святой мой хранитель и покровитель души и тела моего! Прости мне все, в чем я согрешил в прошедший день, и избавь меня от всякого коварства злого моего врага, чтобы я ни одним грехом не разгневал Бога моего; но молись за меня грешного и недостойного раба, чтобы мне оказаться достойным благости и милости Всесвятой Троицы и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь.

Бог вечный и Царь всех тварей, удостоивший меня дожить до часа сего! Прости мне грехи, которые я сделал в нынешний день делом, словом и помышлением, и очисти, Господь, бедную мою душу от всякой нечистоты телесной и душевной.

Читайте также:  Молитва Господу Богу о здоровье беременной и ее плода: значение мольбы во время беременности

И помоги мне, Господь, наступающую ночь провести спокойно, чтобы, вставши с убогой моей постели, мог я делать угодное пресвятому имени Твоему во все дни моей жизни и побеждать нападающих на меня врагов телесных и безтелесных. И избавь меня, Господь, от пустых мыслей, оскверняющих меня, и злых страстей.

Ибо Твое есть Царство и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и всегда и вечно. Аминь.

Господь Бог наш! Как благой и человеколюбивый, прости мне все, чем я согрешил в этот день: словом, делом или мыслями; подай мне сон мирный и спокойный; пошли мне Ангела Своего хранителя, чтобы он покрыл и сохранил меня от всякого зла. Ибо Ты хранитель душ и тел наших, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и всегда и вечно. Аминь.

После подготовки можете просить у Ванги исполнить свое денежное желание.

Источник: http://rumagic.com/ru_zar/religion_esoterics/gromova/0/j15.html

Отче наш молитва

«Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах!» Одно дело — обет, другое — молитва. Обет — это обещание Богу, например, когда кто-нибудь обещает воздерживаться от вина или чего-либо другого; молитва же — это прошение благ.

Говоря «Отче», показывает тебе, каких благ ты удостоился, сделавшись сыном Божиим, а словом «на небесах» указал тебе на отечество твое и отеческий дом. Поэтому если желаешь Бога иметь своим Отцом, то смотри на небо, а не на землю.

Ты не говоришь: «Отче мой», а «Отче наш», потому что ты должен всех считать за братьев своих детей одного Отца Небесного.

«Да святится имя Твое» — то есть делай нас святыми, чтобы прославлялось имя Твое, ибо как чрез меня хулится Бог, так чрез меня Он и святится, то есть прославляется, как Святый.

«Да приидет царствие Твое» — то есть второе пришествие: ибо человек со спокойною совестью молится о наступлении воскрешения и суда.

«Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Как ангелы, говорит, исполняют волю Твою на небе, так даруй и нам совершать ее на земле.

«Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Под «насущным» Господь разумеет тот хлеб, который достаточен для нашей природы и состояния, но Он устраняет заботу о завтрашнем дне. И Тело Христа есть насущный хлеб, о неосужденном причастии которого мы должны молиться.

«И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Так как мы грешим и после крещения, то молим, чтобы Бог простил нам, но простил так, как и мы прощаем. Если мы злопамятствуем, Он не простит нам. Бог имеет меня как бы Своим примером и то делает мне, что я делаю другому.

«И не введи нас в искушение». Мы — люди слабые, поэтому не должны подвергать себя искушениям, но если впали, то должны молиться, чтобы искушение не поглотило нас. Только тот вовлекается в бездну испытания, кто поглощен и побежден, а не тот, кто впал, но потом победил.

«Но избавь нас от лукавого». Не сказал: «от лукавых людей», ибо не они делают нам зло, но лукавый.

«Ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь». Здесь ободряет нас, ибо если Отец наш есть Царь, сильный и славный, то мы, конечно, победим лукавого и в грядущие времена прославимся.

 • Толковый православный молитвослов (Как научиться понимать молитвы? Перевод слов молитв из молитвослова для мирян с церковно-славянского, разъяснения смысла молитв и прошений. Толкования и цитаты Святых Отцов) — Азбука веры
 • Молитвы утренние
 • Молитвы на сон грядущим (вечерние молитвы)
 • Полный псалтырь со всеми кафизмами и молитвами — одним текстом
 • Какие псалмы читать в различных обстоятельствах, искушениях и нуждах — чтение псалмов на всякую потребу
 • Молитвы о благополучии и счастье семьи — подборка известных православных молитв о семье
 • Молитва и ее необходимость для нашего спасения — сборник поучительных публикаций
 • Православные акафисты и каноны. Постоянно пополняемый сборник канонических православных акафистов и канонов с древними и чудотворными иконами: Господу Иисусу Христу, Богородице, святым..

Каждый православный христианин должен придерживаться определенного молитвенного правила, совершаемого ежедневно: утром читаются утренние мольбы, а вечером необходимо читать молитвы на сон грядущий.

Вечерние молитвы

В вечернее время мирянами читается краткое правило — молитва на ночь перед сном:

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Трижды)

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

 • Тропари
 • Помилуй нас, Господи, помилуй нас; всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву яко Владыце грешнии приносим: помилуй нас.
 • Слава: Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом; не прогневайся на ны зело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне яко благоутробен, и избави ны от враг наших; Ты бо еси Бог наш, и мы людие Твои, вси дела руку Твоею, и имя Твое призываем.
 • И ныне: Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиися на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед: Ты бо еси спасение рода христианскаго.
 • Господи, помилуй. (12 раз)
 • Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу

Боже вечный и Царю всякаго создания, сподобивый мя даже в час сей доспети, прости ми грехи, яже сотворих в сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякия скверны плоти и духа.

И даждь ми, Господи, в нощи сей сон прейти в мире, да востав от смиреннаго ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему, во вся дни живота моего, и поперу борющия мя враги плотския и безплотныя. И избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя, и похотей лукавых.

Яко Твое есть царство, и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 1. Молитва ко Пресвятой Богородице
 2. Благаго Царя благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Марие, милость Сына Твоего и Бога нашего излей на страстную мою душу и Твоими молитвами настави мя на деяния благая, да прочее время живота моего без порока прейду и Тобою рай да обрящу, Богородице Дево, едина Чистая и Благословенная.
 3. Молитва ко святому Ангелу хранителю
Читайте также:  Молитва иоакиму и анне о даровании ребенка

Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика согреших во днешний день, и от всякаго лукавствия противнаго ми врага избави мя, да ни в коемже гресе прогневаю Бога моего; но моли за мя грешнаго и недостойнаго раба, яко да достойна мя покажеши благости и милости Всесвятыя Троицы и Матере Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь.

 • Кондак Богородице
 • Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти; радуйся, Невесто Неневестная.
 • Преславная Приснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша.
 • Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим.
 • Богородице Дево, не презри мене, грешнаго, требующа Твоея помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй мя.
 • Молитва святого Иоанникия
 • Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый: Троице Святая, слава Тебе.

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Толкование отдельных молитвословий

В мольбе Дух Святый именуется Царем, ведь Он, как Бог Отец и Бог Сын, правит миром и царствует в нем. Он является утешителем и по сей день утешает тех, кому это необходимо. Он наставляет верующих на праведный путь, поэтому и называется Духом Истины.

Икона Святой Троицы

Прошение обращено к трем ипостасям Пресвятой Троицы. Великую песнь поют ангелы небесные пред троном Божиим. Бог Отец — Святый Боже, Бог Сын — Святый Всесильный. Такое обращение обусловлено победой Сына над диаволом и разрушением ада. На протяжении мольбы человек испрашивает разрешения от грехов, исцеления духовных немощей ради прославления Пресвятой Троицы.

Это обращение напрямую к Всевышнему как к Отцу, мы предстоим пред Ним как дети пред матерью и отцом. Мы утверждаем всесилие Бога и Его мощь, умоляем управлять человеческими душевными силами и направлять на путь истинный, дабы по смерти удостоиться чести оказаться в Царствие Небесном.

О других православных молитвах:

 • Молитвы на Пасху
 • Молитвы в День рождения
 • Молитвы перед и после еды
 • Молитва Ангелу Хранителю.

Он есть Добрый Дух для каждого верующего, определенный Самим Богом. Поэтому моление Ему по вечерам просто необходимо. Именно он предостережет от совершения прегрешений, поможет жить свято и будет покровительствовать душе и телу.

В мольбе особо выделяется опасность атак врагов телесных (людей, подталкивающих к совершению греха) и бестелесных (душевные страсти).

Нюансы вечернего правила

У большинства людей возникает вопрос: можно ли прослушивать в аудиозаписи православные песнопения?

В Послании апостола Павла сказано, что неважно, чем занимается человек, главное, чтобы любое его дело совершалось во славу Божию.

Апостол Павел Важно! Необходимо понимать, что нельзя заменить молитвы на сон грядущий прослушиванием православных песен.

Мольбу следует начинать перед сном. Перед началом прочтения правила рекомендуется возблагодарить Бога за все, что Им было дано за весь день. Обращаться к Нему нужно умом и сердцем, осознавая смысл каждого произнесенного слова.

Совет! Если текст читается на церковнославянском языке, то нужно изучить его русский перевод.

В современной практике правило дополняется прочтением молитв о:

 • близких и родных людях
 • живых и усопших;
 • о врагах;
 • добродетелях и обо всем мире.

Как молятся православные христиане:

 • Как правильно молиться
 • Какой смысл в обращении к Господу
 • Слышит ли Бог наши молитвы

Во сне человек является особо уязвимым перед диавольским войском, его посещают греховные мысли, дурные желания. Ночь в христианском понимании считается временем разгула бесов. Человек может получать информацию, которая способна соблазнить его тело и ввести душу во грех. Бесы очень коварны, они могут в сонном видении посылать кошмары.

Именно поэтому верующие люди молятся каждый день перед отходом ко сну, а также перед началом любого доброго дела.

Совет! Даже когда все жизненные обстоятельства складываются удачно, нельзя забывать о вере и об Отце Небесном, ведь человеческие судьбы изначально предрешены на Небесах. Поэтому необходимо перед сном обращаться к Богу и следующий день обязательно сложится лучше прежнего.

Советы свщеннослужителей

 1. Полезно слушать пение старцев Оптиной пустыни. Эта мужская иноческая обитель славится чудотворцами, которые могли и могут предвидеть человеческие судьбы. Необходимость служения Всевышнему передается через их молитвенные песни и настраивает на праведный путь.

 2. Церковь положительно относится к просмотру православных видеозаписей, но к этому материалу необходимо относиться очень бережно, а в процессе прослушивания или просмотра рекомендуется отложить мирские занятия.
 3. Церковнослужители советуют включать в состав вечернего правила молитвы Оптинских старцев.

  Их тексты складывались веками и каждая их фраза несет в себе величайшую мудрость, способную разъяснить основы православной веры и познать всю их глубину.

Молитвенное обращение — это дыхание души православного человека. Он практически не может контролировать свой сон, тяжело поддаются контролю и другие жизненные процессы.

Поэтому моление перед сном направлено на то, чтобы Творец участвовал в человеческой жизни, а иначе у Него не будет возможности помочь нам.

Важно! Вознесение мольбы перед сном — это обретение православным христианином защиты и опоры. Кроме своей собственной защиты матери умоляют Бога уберечь своих чад и ниспослать им милость. Видео о молитвах, на сон грядущим.

Источник: https://rostovhramvrs.ru/otche-nash-molitva/

Молитвы ежедневные на болгарском языке

 Ванга. Как привлечь к себе деньгиГромова Зинаида

Молитвы ежедневные на болгарском языке

Вимето на Отца и Сина и Светаго Духа. Амин. Господи, помилуй!

Господи, чуй рано гласа ми – на ранина ще застана пред Тебе и ще чакам. Боже, благодаря Ти, че ме запази така милостиво и през тая нощ. Помогни ми да не Те наскърбя с някакъв грях и да прекарам днешния ден угодно на Тебе и спасително за мене. Амин! В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.

Царю небесни, Утешителю, Душе на истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, Съкровище на благата и Подателю на живота, дойди и се всели в нас, очисти ни от всяка сквернота и спаси, Благий, нашите души. Светий Боже, Светий Крепки, Светий Безсмъртни, помилуй нас. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във вечни векове, амин.

Пресвята Троице помилуй нас. Господи, очисти греховете ни, Владико, прости беззаконията ни, Светий, посети и изцери немощите ни, заради Твоето име. лава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във вечни векове. Aмин!

 • Молитва преди всяко начинание
 • Господи, благослови!
 • Молитва преди работа
 • И да бъде благословението на Господа, нашия Бог, върху нас, и спомагай ни в делото на ръцете ни, спомагай.
 • Отче наш

Отче наш, Който си на небесата! Да се свети Твоето име, да дойде Твоето Царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята; насъщния ни хлеб дай ни днес, и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото Твое е цар ството и силата, и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин!

Молитва преди вечеря

Ядат бедните и ще се наситят; ще възхвалят Господа, които Го търсят и ще бъдат живи сърцата им во веки. Амин!

Молитва след ядене

Благодарим Ти, Христе Боже наш, че ни насити с Твоите земни блага. Не ни лишавай и от Небесното Си царство. Амин! Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ; не лиши нас и Небеснаго Твоего Царствия, но яко посреде учеников Твоих пришел еси, Спасе, мир даяй им, прииди к нам и спаси нас.

Вечерна молитва

Спокойни си лягам и спя, защото Ти, Господи, ми даваш да живея в безопасност.

Господи, Боже наш, като благ и човеколюбец, прости ми каквото съгреших тоя ден с думи, дело и помисъл. Дарувай ми мирен и спокоен сън. Прати Твоя Ангел-пазител да ме закриля и пази от всяко зло, защото Ти си пазител на душите и телата ни, и на Тебе – Отец, Син и Свети Дух, въздаваме слава сега и всякога и во веки веков. Амин!

Боже вечни и Царю на всяко създание, Който ме удостои да достигна до тоя час, прости ми греховете, които извърших в тоя ден с дело, слово и помисъл.

Очисти Господи, моята смирена душа от всяка сквернота на плътта и духа.

И дай ми, Господи, през тази нощ да имам спокоен сън, та като стана от леглото си, да върша Твоята воля през всички дни на моя живот и да побеждавам плътските и безплътни врагове, които ме нападат.

Избави ме, Господи, от суетните помисли, които ме оскверняват, и от лошите пожелания. Защото Твое е царството и силата и славата, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и във вечни векове. Амин.

Следующая глава

Ежедневные молитвы
Большинство колдуний молятся по меньшей мере два раза в день по пять – десять минут для подкрепления своей веры и общения с духом. Иногда мы произносим свои ежедневные молитвы у алтаря (для этого не нужно рисовать магический круг) или отправляемся на

Теософия на немецком языке
Теософские общества появились в Германии еще при жизни Блаватской. В июле 1884 года в городе Эльберфельде возникло первое немецкое Теософское общество под председательством Вильгельма Губбе-Шлейдена (1846-1916).Губбе-Шлейден служил старшим

ГЛАВА VIII ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДУХОВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Ученик тибетских наставников, будь то совсем новичок или уже получивший определенные посвящения, ежедневно выполняет различные упражнения в соответствии с программой, составленной для него ламой, которого он выбрал себе в

Глава 8
Ежедневные духовные упражнения
Независимо от того, является ли кто-то новичком или уже получившим определенные посвящения, он ежедневно выполняет различные упражнения в соответствии с программой, составленной для него тем ламой, которого он выбрал в качестве

Молитвы ежедневные на русском языке
Молитвы утренниеВо имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.Господь Иисус Христос, Сын Божий, по молитвам Твоей Чистейшей Матери и всех святых, умилосердись над нами. Аминь.Слава Тебе, Бог наш. Слава Тебе.Царь Небесный, Утешитель, Дух истины,

Заговор от типуна на языке
Этот заговор читайте три раза подряд. После каждого раза несильно прикусывайте себе язык и сплевывайте через левое плечо. Заговорные слова такие: Типун на языке на нитку-сыромятку,
На мышку-грызушку, на сову-старушку.
Ключ, замок, язык.

О языке умственном
Дабы несколкьо надежнее шествовать в сем поприще, потребую от них, чтоб рассмотрели, не сознают ли в себе двух родов Языков: одного чувственного указательного, посредством которого имеют сообщение с подобными себе; другого внутреннего, безмолвного,

О языке чувственном
Но когда же чувственные Языки начали разнствовать друг от друга? Когда приметили они разногласие в способе сообщения идей своих? Не тогда ли, как скрытное и внутренне изражение начало изменяться? Не тогда ли, как умственный разговор человека потемнел

О языке существ чувственных
Знаю, есть род Языка природного и единообразного, который почти все Примечатели признают, которым человек изображает разные свои движения радости и печали, обнаруживающиеся в нем чрез свойственные тому звуки. Но сей Язык, ежели можно его так

О всеобщем языке
И так обращаюсь к сему истинному и первобытному Языку, который есть драгоценное пособие человека. Паки объявляю, что человек, яко Существу невещественному и разумному, надобно было с первым свои бытием купно получить способности вышние, а следственно и

О истинном языке
Но доказав сей язык единственный, всеобщий, являемый человеку даже и в самом состоянии его лишения, должен я ожидать, что Читатели мои полюбопытствуют знать, как называется и какого рода есть сей Язык.В рассуждении имени не могу я удовольствовать их,

Заблуждения об истинном языке
Наконец то же самое сделал он и с словесным выражением сего превосходного языка, от которого, как мы видели, произошла Поэзия. Произвольно принятые слова и языки, согласием утвержденные, заступили в мысли его место истинного языка, то есть,

От типуна на языке
Читать три раза. После каждого раза слегка покусывают себе язык и сплевывают через левое плечо:Типун на языке на нитку-сыромятку, на мышку-грызушку; на сову-старушку. Ключ, замок, язык. Аминь.

О языке Любви
Кстати, интересно то, что слова в библейских историях относятся не только к физическому миру, но и к его высшим корням. Например, притча об Адаме и Еве и их изгнании из рая. Только переводя ее на язык Любви, мы можем понять текст правильно. На этом языке «Ева» —

Часть 2
Мир говорит на языке снов Сновидение – это процесс, в котором сновидящий обнаруживает определенные свидетельства существования вещей, рождающих энергию. Должно быть, дон Хуан заметил мое замешательство. Он засмеялся и дал мне еще одно, еще более витиеватое

Ежедневные молитвы
Часто в процессе дискуссий о молитвах в школе совсем забывают о тех, кто, возможно, принадлежит иной конфессии, нежели христианство. Юных мусульман приучают молиться пять раз в день, и, по меньшей мере, два раза во время уроков в школе. Отчаянные

Источник: https://esoterics.wikireading.ru/43707

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector